List Lamy Ole z 21 października 2014:

Dearest Rafal and Friends in Warszawa,

Saw your pictures with my breath held. What great work you have done already. Poland really came a long way.

Thank you from the depth of my heart and look forward to seeing you and our great and beautiful hall!

Here, we are really giving the Polish capital a big chance. Soon people will come in and leave as rainbows.

Yours, Lama Ole, Caty and Tomek

 

Najdrożsi Rafał i Warszawscy Przyjaciele,

Podziwiałem zdjęcia od Was z zapartym tchem. Jaki kawał pracy udało się Wam już wykonać! Polska przebyła naprawdę długą drogę.

Dziękuję z głębi serca. Wyczekuję momentu gdy znów zobaczę Was wszystkich i Waszą piękną halę!

Tworzymy tu wielką szansę dla polskiej Stolicy. Wkrótce ludzie będą tu przychodzić by zmienić się w tęcze.

Wasi Lama Ole, Caty i Tomek

 

List Lamy Ole z 2 Maja 2014:

Dearest Friends in Poland,

If we give people a chance to practice and experience their inherent perfection we offer them the greatest of gifts. My deepest thanks to you all who now make this possible in Warszawa. It will have influence world-wide and in a lasting way.

Yours, from Colombia Lama Ole
With greetings from Ale, Tomek and all friends here.

 

Drodzy polscy Przyjaciele !

Dając ludziom szansę by praktykować [nauki Buddy] i doświadczyć ich wrodzonej doskonałości, dajemy im największy prezent. Składam najgłębsze podziękowania wszystkim, którzy sprawiają, że staje się to możliwe w Warszawie. Efekty tej pracy będą trwałe i wpłyną na cały świat.

Wasz Lama Ole z Kolumbii
Wraz z pozdrowieniami od Ale, Tomka i wszystkich przyjaciół